Vinteruppställning

Upptagning | Högtryckstvätt | Sjösättning | El & Vatten

Vinteruppställning

I vår vinteruppställningstjänst ingår upptagning, högtryckstvätt, och sjösättning samt el och vatten.

Priset sätts per kvm: längd x bredd

I samband med vinteruppställningen så kan vi erbjuda ett antal tilläggstjänster, exvis vinterkonservering, bottenmålning, polering och vaxning

Vill Du arbeta själv med Din båt så kan vi ge Dig råd och vägledning i den omfattning Du bestämmer för Dina olika utrustningsprojekt.

Vinteruppställning av segelbåt med eller utan avmastning.

För mer info, se: ”Beställningar och Villkor”

Inomhusförvaring gummibåt

I fakturerat pris 220 kr/kvm inkl moms för Vinteruppställningstjänsten ingår:

–  Torrsättning, markhyra under avtalad tid, samt sjösättning
–  Avspolning med högtryckstvätt efter upptagning av löst sittande slem och påväxt
–  Transport och hantering till/från uppställningsplatsen.
–  Vatten samt el för drift av hand-elverktyg, kortvarig laddning o. dyl.

OBS ej el för uppvärmning, avfuktning eller annan kontinuerlig inkoppling.

Tillkommer:
Stöttor i antal som rekommenderas av varvet a 395 kr inkl moms

Ansvar etc
Varvet ikläder sig inte något förvaringsansvar under tid för vinteruppställningstjänsten. Det åligger därför Båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke, stöttor etc som kan ha ändrat läge.

Varvet ansvarar för skada på båten, inkl tillhörande utrustning, under tid som Varvet direkt befattar sig med dessa, dvs huvudsakligen under lyft,
transport och hantering.

Varvet ansvarar för skada på båten, inkl tillhörande utrustning, som orsakas av Varvets personal under tid för Vinteruppställningstjänsten.

Varvet ansvarar inte för skada på båt eller utrustning där skadan enligt Varvets bedömning är hänförbar till ålder eller slitage.

I övriga fall ansvarar Båtägaren för båten, inkl tillhörande utrustning,
fast eller lös, under tid för Vinteruppställningstjänsten.

Speciellt gäller:
Stöldskador, och skador genom åverkan av utomstående, är alltid Båtägarens ansvar försåvitt inte Varvet åtagit sig förvaring av specificerad utrustning, ex.vis genom beställning av inomhusförvaring av specifika artiklar.

Skador på egen och andras båtar, exvis fallskador eller skador genom
kringflygande föremål, täckning som lossnat etc, är Båtägarens ansvar.
Dock är Varvet ansvarigt för fallskada om Varvet ansvarat för
uppallningen med material tillhörig Varvet. Varvet är inte ansvarigt för
följdskador av fallskada, såsom skada på annan båt som skadas genom
fallskada oavsett om Varvet ansvarat för uppallningen av annan båt.

Viktigt: Båtägaren är skyldig att hålla båten helförsäkrad under den tid som Vinteruppställningstjänsten avser. Försäkringen skall täcka nödvändiga skademoment inkl ansvarsförsäkring mot tredje man, exvis för fallskada mot annan båt.


Varvets ekonomiska ansvar är begränsat till normal självrisk för Båtägarens försäkring. Skulle det visa sig att Båtägarens försäkring inte täcker viss skada eller har högre självrisk, är Varvets totala ansvar begränsat till 10.000 kr.

Inför torrsättning skall båten vara förberedd för lyft. Ev. toalettankar skall vara tömda.

Båtägaren skall senast 1 vecka innan sjösättning meddela Varvet för överenskommelse om exakt datum och tid.

Båtägaren skall efter sjösättning städa den plats där båten varit uppställd och bortforsla/slänga färgburkar, penslar, maskeringstejp och dyl. Varvet
debiterar för städning ifall så inte sker.

I dessa villkor är:
”Varvet” Öckerö Bil och Båtlack Nya AB.
”Båtägaren” den andra parten i detta avtalsförhållande
”Båten” objektet som omfattas av dessa villkor

Ver 1.3 2018-09-01

Beställ vinteruppställning

Beställning tilläggstjänster vid vinteruppställning:

Vinterkonservering båt avser frysskydd av färskvatten-, dusch-och toalettsystem.

Vinterkonservering motor/drev/backslag avser byte av filter (olja, finbränslefilter);
kontroll grovfilter bränsle (byte/rengöring vid behov); kontroll impeller (byte vid behov); frostsäkring kylsystem; byte olja; kontroll/ev. byte offeranoder; kontroll batterianslutning -och spänning (ev. laddning); kontroll/ev. byte remmar generator

Rengöring botten, standard avser borttagning av all beväxning, avtvättning färdig för bottenmålning.

Rengöring botten, racing avser ovanstående + slipning till slät yta (förutsätter en bottenyta utan skador eller flagnande gammal färg).

Polering/vaxning avser arbete för hand till ”normalt” resultat mht till ytans skick.

Maskinpolering/vaxning avser att uppnå högglans mht till ytans skick.

All inomhusförvaring sker till fast pris och i mån av plats med tillägg för nödvändiga arbetstimmar i förekommande fall (exvis demontering/montering).

Övrigt: Gummibåt skall vara packad. Inomhusförvaring drev avser motorbåt.

Öckerö Bil & Båtlack AB
Långesand 5
475 31 Öckerö

Öppettider

Telefon 031-96 76 26 
Håkan Palm: 0705 97 76 26
Jonas Palm: 0707 96 76 27
Epost info@yachtpaint.se

Call Now Button