Tjänster

Service | Reparationer | Ombyggnationer | Installationer | Servicelyft

Plast- och ombyggnadsarbeten

Vi utför reparationer, förstärkningar och ombyggnad av alla GRP byggda skrov, överbyggnader eller detaljer. Vi åtgärdar ”svajkölar”, utför förstärkning av bottenstockar, röstjärnsinfästningar etc.

Vi kan utföra de flesta typer av ombyggnadsprojekt och har erfarenhet från projekt där vi förlängt skrov, byggt nya överbyggnader, sittbrunnar, modifierat riggar m.m.

Installationer

Vi installerar och byter all typ av utrustning.
Elektronik, bogpropellrar, motorbyten, gasol-, el-, toalett-, färskvatten-, sanitetssystem m.m. Kort sagt allt som du som båtägare kan tänka dig och vill ha utfört kan vi åta oss.

Försäkringsskador

Grundstötning, kollision, stormskada, åsknedslag? Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag och åtar oss att reparera alla typer av skrovskador. Med vår kran lyfter vi båten för en inspektion av grundstötningsskada.

Vi lämnar kostnadsförslag och dokumenterar direkt tillsammans med ditt försäkringsbolag för en så smidig och snabb hantering och reparation som möjligt.

Servicelyft

Det är viktigt att hålla botten och drev/propeller fri från beväxning för att bibehålla fart och bränsleekonomi.

Med vår kran lyfter vi båtar upp till 23 ton så vi kan lyfta de flesta båtar för högtryckstvätt eller andra servicebehov under säsongen.

Ring oss för tidsbokning.  

Priset varierar med båtstorlek, se Prislista

 

Klimatreglerad lackbox

Öckerö Bil & Båtlack AB har specialiserat sig på ny- och omlackering av båtar. I vår klimatreglerade lackbox åstadkommer vi perfekta resultat för båtar upp till 15 m längd.

Öckerö Bil & Båtlack AB
Långesand 5
475 31 Öckerö

Öppettider

Telefon 031-96 76 26 
Håkan Palm: 0705 97 76 26
Jonas Palm: 0707 96 76 27
Epost info@yachtpaint.se

Call Now Button