Alternative text

Beställning vinteruppställning

Kontaktinformation


Båtinformation

längd i meter inkl bogspröt, badplattform etc
ange ungefärlig vecka för upptagning
ange ungefärlig vecka för sjösättning

Beställning tilläggstjänster vid vinteruppställning

Vinterkonservering båt avser frysskydd av färskvatten-, dusch-och toalettsystem

Vinterkonservering motor/drev/backslag avser byte av filter (olja, finbränslefilter); kontroll grovfilter bränsle (byte/rengöring vid behov); kontroll impeller (byte vid behov); frostsäkring kylsystem; byte olja; kontroll/ev. byte offeranoder; kontroll batterianslutning -och spänning (ev. laddning); kontroll/ev. byte remmar generator

Rengöring botten, standard avser borttagning av all beväxning, avtvättning färdig för bottenmålning

Rengöring botten, racing avser ovanstående + slipning till slät yta (förutsätter en bottenyta utan skador eller flagnande gammal färg)

Polering/vaxning avser arbete för hand till "normalt" resultat mht till ytans skick

Maskinpolering/vaxning avser att uppnå högglans mht till ytans skick

All inomhusförvaring sker till fast pris och i mån av plats med tillägg för nödvändiga arbetstimmar i förekommande fall (exvis demontering/montering)

Övrigt: Gummibåt skall vara packad. Inomhusförvaring drev avser motorbåt.