Försäkringsskador


Grundstötning, kollision, stormskada, åsknedslag? Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag och åtar oss att reparera alla typer av skrovskador. Med vår kran lyfter vi båten för en inspektion av grundstötningsskada.

Vi lämnar kostnadsförslag och dokumenterar direkt tillsammans med ditt försäkringsbolag för en så smidig och snabb hantering och reparation som möjligt.

ÖCKERÖ BIL & BÅTLACK AB
www.yachtpaint.se