Gelcoatering


På en gelcoaterad båt där vi enbart behöver återställa ytskiktet inom ett begränsat område föreslår vi omgelcoatering av ytan.

Våra metoder ger en mycket god färganpassning till omgivande ytor och en "osynlig" lagning.

ÖCKERÖ BIL & BÅTLACK AB
www.yachtpaint.se